Uluslararası Engellileri ve Dezavantajlı Bireyleri Koruma Derneği

PROJE ÜLKELERİ > ELLERİMİZDE Kİ DÜNYA


"ELLERİMİZDE Kİ DÜNYA"    

 

TANITIM VİDEOMUZ

                                     

“Ellerimizde ki Dünya” Projesi

 

 

                 

 

www.uekd.org

ELLERİMİZDE Kİ DÜNYA

 

1-PROJENİN ADI
“Ellerimizde ki Dünya”
2-PROJE’NİN AMACI
Türk Cumhuriyetlerin de yaşayan İşitme Engelli Vatandaşların bir birleriyle iletişim kurmalarını sağlamak.
3-PROJENİN BAŞLATILMA GEREKÇELERİ
Bu projenin başlatılmasının gereği ; Dünya da yaşayan İşitme Engelli Vatandaşlar için kapsamlı bir çalışma yapılmadığını tespit ettik. Kendilerini hayatın bir parçası olarak görmediklerini düşündüğümüzden ve onlara aidiyet duygusu ve sorumluluğunu kazandırmak amacıyla bu projeye gerek duyduk.
4-PROJENİN HEDEFLERİ
a) İşitme Engelli Vatandaşların yaşadıkları ülkenin İşaret Dili Eğitim videolarının hazırlanması.
b) www.uekd.org  İnteraktif Eğitim Sitesin de yayınlanması.
c) Her ülke vatandaşı kendi İşaret Dilini öğrendiği gibi diğer ülke İşaret Dilini öğrenebilme imkanının sunulması.
d) Böylece farklı ülkelerde yaşayan İşitme Engelli Vatandaşların birbirleriyle iletişim kurabilme imkanının sağlanması.
5-PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Tüm İşitme Engelliler ve İşaret Dili ni öğrenmek isteyenler.
6-PROJENİN İŞLEYİŞİ
*Projede yer alacak ülkelerin kendi dillerinde İşaret Dili Eğitim videolarının hazırlanması
*Hazırlanan bu videoların www.uekd.org İnteraktif Eğitim Sitesinde yayınlanması.
7-TAHMİNİ ZAMAN
Proje Başlama Tarihi   : 09 /09/2019
Projenin Bitiş Tarihi    : 09 /09/2022

 

8-PROJE DE YER ALMASI PLANLANAN ÜLKELER
TÜRK CUMHURİYETLERİ;
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

 

9-İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
a) Kamu Kurumları
b) Özel Teşebbüsler

 

10-PROJENİN TANITIMI
İletişim, duygu ve düşünceyi ifade etme şeklidir. İşitme engelliler için de iletişim aracı işaret dilidir. Ülkemizde İşitme Engelliler Federasyonu verilerine göre 2.5 milyon, Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 3 milyon işitme engelli bulunmaktadır. Bu sayı diğer ülkelerde de küçümsenmiyecek oranda yüksektir.
Bu aşamada Konsolosluklardan ve Ülke Milli Eğitim Bakanlıklarından destek istenebilir.
İşaret dili ülke ve yörelere göre farklılık göstermektedir. Ülkemizde geçerliliği olan ulusal işaret dilini öğreterek işitme engelli bireyleri anlayarak hayatı onlar için daha yaşanabilir hale getirmeyi aynı zamanda katılımcılarımızın kamu ve özel sektörde istihdam şansını arttıracak bir şekilde meslek edinmesini amaçlıyoruz.

 

11-KAYNAKLAR
a)İç Kaynaklar ;Ülke içi destek veren kurum ve kuruluşlar
b)Dış Kaynaklar ;Projeye katılan ülkelerde destek veren kurum ve kuruluşlar.

 

İŞARET DİLİ
         İşaret Dili, işitme engellilerce kullanılan, duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçların ifade
Edilmesi amacıyla görsel ve jestsel biçime dayanan dili ifade etmektedir. Her ülkenin kendine
ait bir işaret dili  vardırTİD) kursu işaret dilinin aktif bir şekilde kullanılabilen ve işitme
engellilerle iletişim kurabilen  bireylerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır.
ULUSLARARASI İŞARET DİLİ
Dünya’da bildiğimiz ya da hala bilmediğimiz birçok dil mevcuttur. Bu dilleri saymakla
bitiremeyiz aslında. Günümüzde bildiğimiz ya da bilmediğimiz bir çok dil mevcuttur. Bunlardan birisi de Uluslararası İşaret dilidir. Evrensel uluslar arası işaret dili var mıdır? Yoksa işitme engelli
vatandaşlarımız yurt dışına çıktıklarında, ya da yurt dışından ülkemize gelen vatandaşlar nasıl
bir ortak dil ile iletişime geçmektedirler?İnsanların kafasını birazcık karıştıran konular arasındadır.
 
İşaret dili, evrensel değildir. Bu dil ülkelere, bölgelere hatta kentlere göre farklılıklargösterir. Dünyada 100’den fazla işaret dili vardır. Her biri kendi içerisinde bir hikaye ve sözcük barındırır. Bunun yanı sıra, kullanılan başlıca işaretlerin biraraya geldiği, uluslararası temel bir işaret dili de vardır. Bu ortak dil, farklı ülkelerden sağır ve dilsizlerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlar. Uluslararası İşaret Dili (“International Sign Language”) olarak da bilinen “Gestuno” 1951’de ilk defa “Dünya İşitme Engelliler Federasyonu”nun (“World Federation of the Deaf”) dünya çapındaki kongresi çerçevesinde ele alınan yapay bir işaret dilidir. “Gestuno” ismi İtalyancadan gelmektedir. “Gestuno”, “işaretlerden birisi” anlamını taşımaktadır. 1973’te bir komisyon uluslararası bir yapay işaret dili üzerine çalışmalar yapmıştır ve bu yapay işaret dilini standartlaştırmaya çalışmıştır. Birçok ülkede işitme engelliler tarafından anlaşılan işaretler bu komisyonda bir araya getirilmiştir. Ayrıca bu komisyon yaklaşık 1500 işaretten oluşan bir kitap yayınlamıştır. Ancak Gestuno’nun gerçek bir dil gibi somut dil bilgisel kuralları yoktur.

 

YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ
Bu proje ; İşitme Engelli Vatandaşların hayatı benimsemeleri ve dünyada tek ve özel olduklarının bilincine varmalarını sağlayacak özgün bir projedir.

 

 

 

İLETİŞİM

 

E- mail       
Gsm
0 532 139 99 12
www.uekd.org           
                                                                                                                               Safi URHAN
                                                                                                                          Proje Koordinatörü

 

 

 

                                                                                                               

Web Tasarım : EBASOFTWARE